Najcześciej zadawane pytania

Landpick image
Pytania ogólne

Gorący Posiłek to aplikacja działającą w środowisku przeglądarki internetowej, dostępna z poziomu web, która jest przeznaczona dla Podmiotów organizujących oraz finansujących dostarczanie pomocy społecznej dla osób w miejscu ich zamieszkania. Aplikacja Gorący Posiłek ułatwia zarządzanie, monitorowanie oraz raportowanie dostaw pomocy społecznej realizowanych przez wolontariuszy, organizacja samorządowe, prywatnych dostawców oraz innych.

Aplikację może wdrożyć każdy podmiot, zarówno prywatny jak i publiczny. Wśród użytkowników aplikacji są między innymi jednostki samorządu, fundacje, prywatne firmy oraz wolontariusze.

Twórcy aplikacji ‘Gorący Posiłek’ kładą szczególny nacisk na kwestie zabezpieczenia dostępy do danych przez osoby niepożądane. Aplikacja spełnia standardy przetwarzania danych osobowych zawarte w dyrektywie RODO. Jako twórcy aplikacji, mamy także świadomość iż dane które przetwarzamy są danymi wrażliwymi, dlatego kładziemy szczególny nacisk aby żadna osoba bez odpowiednich uprawnień nie miała do nich dostępu.

Wdrożenie

Koszt wdrożenia aplikacji uzależniony jest od wielkości organizacji i pomocy niesionej osobom potrzebującym. Im więcej podmiotów oraz instytucji korzysta z aplikacji, tym miesięczna opłata za korzystanie z aplikacji jest większa.

Standardowo, aplikacja ‘Gorący Posiłek’ pozwala na importowanie danych z plików Excel. Jest możliwa natomiast integracja aplikacji z innymi, działającymi systemami do przetwarzania danych używanymi np. w administracji państwowej czy innymi aplikacjami komercyjnymi.

Landpick image
Landpick image
Rozliczenia i raporty

Dostawcy realizujący pomoc zarządzaną w ramach aplikacji ‘Gorący Posiłek’ są być wyposażeni w aplikację mobilną, która pozwala im na odznaczanie dostaw dla poszczególnych odbiorców. W aplikacji przechowywany jest status dostawy, godzina realizacji oraz ewentualne uwagi dotyczące np. nieobecności mieszkańca. Dane ze wszystkich aplikacji mobilnych, pochodzące od wszystkich dostawców zbierane są w czasie rzeczywistym i dostępne dla osób zarządzających i koordynujących pomoc.

Aplikacja ‘Gorący Posiłek’ przechowuje dane wszystkich osób dla których jest przeznaczona pomoc. Na podstawie decyzji o przyznaniu pomocy aplikacja generuje dzienne, tygodniowe oraz miesięczny plany dostaw przeznaczone dla dostawców, kurierów czy wolontariuszy. Dostawcy zarejestrowani w systemie „Gorącego Posiłku” mają dostęp do danych poprzez specjalną aplikację mobilną. Dzięki niej mogą odznaczyć czy wykonali już daną dostawę, czy nie zastali mieszkańca w miejscu dostawy bądź wpisać inne uwagi. Dodatkowo, aplikacji ‘Gorący Posiłek’ pozwala na dodatkową weryfikację tego czy dostawca dostarczył posiłek poprzez zeskanowanie unikalnego kodu QR przekazanego wcześniej osobie otrzymującej pomoc społeczną. Zebrane dane są agregowane do arkuszy tabelarycznych i mogą zostać w łatwy sposób wyeksportowane np. do arkuszy PDF czy Excel. Zestawienia tabelaryczne zawierają dzienne, tygodniowe lub miesięczne podsumowania dostaw w tym liczbę zrealizowanych dostaw, opóźnienia, nieobecności mieszkańców czy niezrealizowane dostawy.

Tak, w ramach aplikacji możliwe jest zdefiniowanie spersonalizowanych kalendarzy dostaw obejmujących poszczególne dni tygodnia czy miesiąca.

Tak, w aplikacji można dodawać , usuwać lub edytować już istniejące decyzję dotyczące zaplanowanych dostaw.

Mieszkańcy objęci pomocą społeczną w ramach aplikacji ‘Gorący Posiłek’ otrzymują unikalne kody QR/NFC. Dostawca pomocy społecznej (np. posiłku) w momencie przekazywania dostawy skanuje kod danego mieszkańca a stosowna informacja statusie dostawy jest przekazywana w czasie rzeczywistym jest przekazywana do systemu rozliczeń ‘Gorącego Posiłku’.